Biografie van Meulebeke

De biografie is niet volledig.  Naast een aantal uitgegeven werken over Meulebeke, noteren wij in diverse publicaties verwijzingen naar Meulebeke.  Aarzel niet ons een tip te geven mocht je ons verder kunnen helpen.

BAERT G., Een marktoktrooi voor Meulebeke 1784, in De Roede van Tielt, jg. 18, nr. 1, 1987, p. 20-29.

BAERT G., Burgemeester-dokter Prudent Plettinck (1819-1888), brochure naar aanleding van tentoonstelling, Meulebeke, 1988, 52 p.

BAERT G., Tentoonstelling Meulebeke textielgemeente, Meulebeke, 1989.

BAERT G., Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijnhuysen te Meulebeke, in De Roede van Tielt, jg. 18, nr. 4, 1987, p. 1-112.

BAERT G., Petrus Judocus van Oosthuyse., Meulebeeks pionier in Nederland., 1997, Meulebeke, onuitgegeven brochure nav tentoonstelling 20 sept. – 1 okt. 1997,  z.n.

BAERT G., Kermis in de Nieuwstraat 1948, 2010, onuitgegeven fotoreportage.

BAERT G., Het kasteel Ter Borcht en zijn bewoners (13e – 20e eeuw), Brichure nav de tentoonstelling, sept. 1990, 67 p.

BOUCKHUYT L., De kapellekensbaan, een inventaris van de Meulebeekse veldkapellen, Meulebeke, 1994.

CLAERHOUT J., Kruisenroute.  Christusjaar 1997, Meulebeke 1997, z.p.

DE GRYSE Ph. & DELANGE M., Gustave Vuylsteke., Mijn oorlogsdagboek., Meulebeke tijdens 1914-’18.,  Tielt, 2000, 284 p. 

BEBLAUWE J.P., e.a., 100 jaar CM-Meulebeke, schets van een eeuw sociale geschiedenis., Meulebeke, 1999, 172 p.

DECROIX L., Een bewogen geschiedenis, Sint-Amanduskerk Meulebeke, Vichte, 1996, 136 p.

DECROIX L., Kortrijkse buitenpoorters te Meulebeke, 1540-1798, Brugge, 1990, p. 415-417.

DECROIX, L., Het Schaeck op Meulebeke Plaetse (1551 tot nu) , in Roede van Tielt,  jg 29, nr. 2, p. 62-83.

DEMARREZ I., Meulebeke, wel en wee tot 1850, Tielt, 2002.

DEMARREZ I., Hantboeck der pastorije van Meulebeke 1730, in De Roede van Tielt, jg. 40, nr. 4, 2009, p.181-326.

DEMARREZ I., De bevolking van Meulebeke volgens de telling van 25 januari 1696., in De Roede van Tielt, jg. 40, nr. 1, 2009, p.3 -42.

DEMEDTS L., Kroniek van Marialoop, Oostrozebeke, 2000.

DE MOOR G. (e.a.), Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart – Kaartblad 21 Tielt, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Brussel, 1997.

DEVELTERE F., De Devebeek – Oude Devebeek te Meulebeke, Een verkenning, brochure n.a.v. de Wereldwaterdag 30 maart 2008.

DEVELTERE F., Luitenant Ernst Potthoff, enige Duitser op het Meulebeeks kerkhof. De Bevrijding van Meulebeke,oktober 1918, in De Roede van Tielt, jg. 37, nr. 4, 2006, p. 187-243.

DEVELTERE F., Le combat de Marialoop, Verhalen tussen burgers en soldaten., Eindoffensief oktober 1918., Meulebeke, 2008, 130 p.

DEVELTERE F., DEVOS C., LEUPE H., De gemeentelijke begraafplaats van Meulebeke.  Een geschiedenis van mensen., Meulebeke, 2009., 129 p.

GERMONPREZ R., Het boek van Meulebeke, Meulebeke, 1982., 263 p.

HAELEWYN R., Oostenrijkse wegen in West-Vlaanderen, in Studiën en berichten van het Katholieke Onderwijs, jg. 67, 1970, p. 82-83, 95, 97.

HOCHEPIED G., De sociaal-economische toestand van de overheidspersonen te Meulebeke en hun houding gedurende de eerste jaren van het Frans bewind, in De Roede van Tielt, jg. 4, nr. 3-4, 1973, p. 22-55.

HOUTHOOFD G.; DENEWET L.; BAERT G., De windmolens van Meulebeke, Meulebeke, 1994.

LEUPE H., Christelijke symbolen in Meulebeekse kerken en kapellen, Meulebeke, 2003, 29 p.

LEYS R., Verkennend bodemkundig en geotechnisch onderzoek Meulebeke (De Markt), ongepubliceerd verslag,

Nationale Landmaatschappij, Brussel, 1983.

MAERTENS M., Biotoopstudie van het Provinciaal Domein ‘t Veld te Ardooie (West-Vlaanderen), onuitgegeven nota, s.l., 1987.

MAES F., Toponymie van Meulebeke t.e.m. 1700, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1998-1999.

MARTENS W., Mei 1940. De regio Tielt in de vuurlinie, Tielt, 2003, p. 183-184; 294-322.

TANGHE G., Parochieboek van Marialoop en Oostrozebeke, Handzame, 1976.

TANGHE G., Parochieboek van Ruiselede en Meulebeke, Handzame, 1975.

VAN CLEVEN J., De spontane betonarchitectuur van Edgard Van Baveghem (1880-1954), in Referaat voor Kongres geschiedenis en industrieel erfgoed van beton, VVIA, Gent, 1986.

VANNESTE H., Meulebeke, in HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 81- 110.

VANNESTE H., Het andere Meulebeke.  Een getekende terugblik., Meulebeke, 2007, 64 p.

VANRENTERGHEM B., De Congregatie van de Zusters van ‘t Geloof, Bakermat in Tielt, verspreiding en evolutie, onuitgegeven studie, 2000-2001.

VERMEULEN B., 75 jaar bouwmaatschappij De Mandel, 1920-1995, Roeselare, 1995.

VERSCHUERE P., De Zusters van ‘t Geloove, Tielt, 1941

VEYS T., Rouwgebruiken in Meulebeke (1970-2001), resultaten van een empirische studie., onuitgegven licentiaatverhandeling KULeuven, 2002, 107 p.