Memorandum 2013-2018

Erfgoed, zowel materieel als immaterieel erfgoed is een relatief nieuw beleidsdomein. Het is verheugend vast te stellen dat overheden, op nagenoeg alle niveaus hiervan de waarde erkennen. Erfgoed geeft identiteit aan een zeer sterk wijzigende samenleving.
Erfgoed is een beleidsdomein, dat een hoge toegevoegde waarde kan geven aan een lokale gemeenschap.

Als heemkring vinden wij het zeer belangrijk dat een lokale overheid in haar beleidsopties erfgoed (h)erkent, koestert en genegen is.
Dit memorandum is een uitnodiging aan alle politieke partijen en nieuwe bestuurscolleges, die gevormd worden na de gemeenteraadsverkiezingen 2012 om hierover mee na te denken en beleidsvisies-en opties te ontwikkelen.

Wij denken en werken graag mee ! Dank voor uw aandacht !

Alle details kunt u hier nalezen .
Memorandum 2013-2018

Namens heemkring Mulenbeca

Frank Develtere
Voorzitter