Arthur D’haveloose

Arthur D’haveloose (1887-1972)
D’haveloose is geboren te Tielt in 1887 en wordt in 1920 onderwijzer te Meulebeke,
waar hij vanaf 1932 directeur is van de St.- Amandusschool. In 1945 vertrekt hij
met zijn gezin naar Schaarbeek. Hij is titelvoerend organist van de St. –
Vincentiuskerk te Evere en bespeelt eveneens orgels te Brussel en Schaarbeek.
Arthur D’haveloose verwerft bekendheid als componist met zijn operette Violetta
(1926-1927), een werk dat 83 keer uitvoering krijgt, met als hoogtepunt een
uitzending op de radio in 1929. Daarnaast schreef hij verschillende religieuze
werken (w.o. ‘Missa in honorem Sancti Amandi’) en werken voor kinderkoren (w.o.
‘Dokter Langbaard’).
De Meulebeekse harmonie Vreugd in Deugd, samen met het koor Amuzang uit
Tielt, speelt stukken uit de ‘Missa in honorem Sancti Amandi’ tijdens de
eucharistieviering van zondag 9 september.
De basisschool van Marialoop voert in de namiddag enkele tafereeltjes uit rond het
sprookje van dokter Langbaard. De harmonie Vreugd in Deugd begeleidt de
kinderen tijdens de uitvoering.

Category: Personen
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.