Author Archive

Ik werd 20 in 45’, kroniek over WO II in Meulebeke en Ingelmunster

Hieronde vindt u link van een site die verwijst naar het boekwerkje dat Staf Stragier enkele jaren geschreven heeft en gepubliceerd (hierin bevinden zich wel foto’s). Het werkje is een boeiend tijdsdocument over WO II in Meulebeke & Ingelmunster. Ondergewaardeerd als je het mij vraagt !

ZES JAAR UIT MIJN LEVEN 1939-1945 door Gustaaf STRAGIER

http://checkthis.com/lyca

Category: Bronnen, Links, Zoeken en Vinden  Comments off

Verslag : Nacht van de geschiedenis 2012

Voor de 2e maal nam onze heemkring samen met Davidsfonds Meulebeke deel aan de Nacht van de Geschiedenis. Dit jaar thema ‘drank’. Ruim 130 deelnemers trokken vanuit de brouwerij Vondel (vandaag cultuurcentrum) naar vier locaties : kruidenheks Renata, brouwersgast Alfons Goderis, op zoek naar de slimste mens (over Meulebeekse cafés) en café chantant met Yves Bondue in ’t Oud Gemeentehuis. Een gesmaakte en geslaagde avond.

Via deze foto’s kan je de sfeer opsnuiven.

10° Nacht van de geschiedenis – Straffe verhalen aan den toog

Een gevarieerde wandeling en rond de voormalige brouwerij Vondel voert de deelnemers naar plaatsen waar drank, herberg en vertier nooit veraf zullen zijn. Gezond en straffe brouwsels van eigen bodem ! Een kruidenheks, café chantant, meneer Vandevondele, cafés in een congregatiekapel, dorst en honger …

Start O.C. Vondel, Karel van Mandersstraat 26, Meulebeke om 19.30 uur

Gelieve vooraf in te schrijven !

Deelnameprijs : € 6 – gratis voor DF-leden met abonnementskaart. Inschrijven voor 7 maart 2012 !

albertvergote@skynet.be
frank.develtere@fulladsl.be

Category: Activiteiten  Comments off

Erfgoedwandeling Tussen Pastorie en Wethuys zondag 11 dec

Tot diep in de 20ste eeuw werd het publieke leven in onze Vlaamse dorpen beheerst door burgemeester en pastoor.   In elke dorpskern vindt men de vele sporen van ‘kerk en staat’, vaak met een eeuwenlange geschiedenis. 

Onze erfgoedwandeling  zoekt de sporen van dit verleden in het centrum van Meulebeke.  Een bescheiden, maar verrassende  en geleide wandeling ,  een bezoek aan de St.  Amanduskerk, met een hartverwarmende afsluiter in het ‘Oud Gemeentehuis’.  

Zondagnamiddag 11 december 2011; twee startmomenten : 14u30 of 16 uur (max. 30 deelnemers). 
Deelname in de kosten  5 euro (drank en versnapering inbegrepen); 

 Start : onder de galerij Holdestraat (CM-kantoor).

Wij vragen op voorhand in te schrijven !  Een mailtje volstaat. Geef uw keuze van startmoment op.  Let op ! inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer 860-1100091-93 van Heemkring Mulenbeca.

 

Frank Develtere,  Meentakstraat 8, 8760 Meulebeke.  frank.develtere@fulladsl.be. (0478) 67 24 50.
Albert Vergote, Oude Gentstraat 17, 8760 Meulebeke. albertvergote@skynet.be (0479) 73 33 34.

Category: Activiteiten  Comments off

Zondag 11 Sept 2011 – Open Monumenten

10 uur – 18 uur
TOEGANG GRATIS
DE LAATSTE GETUIGEN …
STUKKEN WERELDOORLOG VOOR VOLGENDE GENERATIES. OPDAT HET NOOIT MEER ZOU GEBEUREN

beelden ! klank ! gidsbeurten ! proeverij !
Op zondag 11 september zet Open Monumentendag de spots op ‘conflict’.
Rond het voormalig stationsgebouwtje (1854-1855) groeide een levendig centrum met handel en vertier. Een boeiende omgeving met vele verhalen.
Na 150 jaar geeft het gebouwtje en de stationsbuurt haar geheimen prijs. De twee wereldoorlogen zijn er nog niet vergeten ! En wij klinken op de toekomst !!!
Organisatie : heemkring Mulenbeca – met dank aan de gemeente Meulebeke, N.S.B. Meulebeke , Jeugdhuis ’t Vraagteken, brouwerij Duvel-Moortgat en vele vrijwilligers

Category: Activiteiten  Comments off

Nacht van de geschiedenis 2012

Met Mulenbeca nemen we opnieuw deel aan de nacht van de geschiedenis 2012. Thema : BIER !
Alle suggesties zijn welkom.

Category: Activiteiten  Comments off

Onze foto -en documentenbank

Graag sluiten wij ons aan met de heemkring bij allen die zaken willen bewaren voor volgende generaties.  Wij stellen inderdaad vast dat onnoemelijk veel ‘erfgoed’ verloren gaat, zonder dat mensen zich hiervan bewust zijn.

Heb je voorwerpen, documenten, fotomaterieel, …  heb je kennis van merkwaardige feiten of gebeurtenissen uit de geschiedenis van onze lokale gemeenschap.

–          Wij nemen graag foto, kopie, scans, …van wat jij ons beschikbaar stelt

–          Heb je een boeiend verhaal of ken je iemand die graag wil ‘getuigen’.  Wij werken graag mee aan foto-en geluidsopnames.

–          Wil je ons iets schenken, dan aanvaarden wij dit graag.  Indien men dit wenst, dan geven wij overhandigen de milde schenker graag een deugdelijk ontvangstbewijs, want dit wordt niet de eigendom van enkeling, doch van de heemkring.

Zo werk je mee aan onze ambitie om relicten en getuigenissen te bewaren en te ontsluiten. 

Met onze heemkring hopen wij in 2011 een gepaste plaats te vinden om dit op te slaan op een systematische en deskundige manier.  Wij werken ook hier heel graag samen met allen die hetzelfde doel betrachten.

Geïnteresseerd ?

Neem contact op met :

Albert Vergote, Oude Gentstraat 17,8760 Meulebeke (051) 48 95 03.

Category: Zoeken en Vinden  Comments off

Inventaris bouwkundig erfgoed

Tegen 8 euro kun je de schitterende inventaris aanschaffen die in 2008 werd samengesteld door de Vlaamse Overheid, Ruimte en Erfgoed (vroeger Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed).  Dit werk telt liefst 432 pagina’s gedetailleerde informatie over zowel het onroerend erfgoed van Meulebeke, foto-en kaartmateriaal, als heel wat gegevens over de geschiedenis van Meulebeke.

In de Bib beschikt men over exemplaren.  Je kunt dit werk (en/of de CD-Rom) bestellen bij Ruimte en Erfgoed – afdeling West-Vlaande’ren, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge : els.braem@rwo.vlaanderen.be (2011).

Category: Bronnen  Comments off

Nuttige bronnen

Over Meulebeke, en haar wijken ’t Veld, de Paanders en Marialoop werd al wat geschreven en gepubliceerd.

Je vindt hieronder een lijst, die verder zal worden aangevuld.  Wij kunnen niet volledig zijn en stellen zelf vast dat nog altijd bronnen opduiken die ons iets leren over de gemeente.

Een aantal werken kun je nog altijd aanschaffen via :

–          Bib Meulebeke, Karel van Mandersstraat 26, 8760 Meulebeke (051) 48 63 59

–          Roede van Tielt, p/a Stoktmolenstraat 32 b3 Tielt (051) 40 18 38 (uitgaven Roede van Tielt)

Category: Bronnen  Comments off

Vinden en zoeken

In deze rubriek willen wij onze kennis en informatie delen over Meulebeke .  Zo willen wij een dialoog krijgen met allen die een stukje verleden van Meulebeke koesteren.  Want zo kunnen wij soms de toekomst beter maken ?

Je kunt jouw informatie posten en met respect voor de privacy, wanneer de informatie niet tot het publieke domein behoort.   Wij vermelden de bron of de tipgever.

Algemene afspraak dat slechts openbaar gemaakt wordt :

–          voor 1975, wanneer het algemene thema’s of organisaties betreft

voor 1925, wanneer het indivdiuele personen betreft, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de tipgever.

Category: Zoeken en Vinden  Comments off