Author Archive

zon 9 dec. : Proef en ontdek het schuimend west-vlaams erfgoed

Beste heemvriend(in)

Kennis maken met ons West-Vlaams schuimend erfgoed : horen, zien en proeven ! Met de feestdagen voor de deur inspiratie voor de familietafel.

Belinda Eelbode vervoert ons in een wereld waar nog altijd iets bij te leren is. Als biersommelier en thuisbrouwer onderzocht en proefde ze. Haar boek ‘West-Vlaams schuimend erfgoed’ ontsluit een ongekende wereld. Als vaste gids bij de brouwerij Rodenbach kent ze de streekbieren als geen ander. Verhalen over de volksgeschiedenis van het bier en tips over het schenken en proeven.

Onze aloude Meulebeekse brouwerij Vondel is het perfecte onderdak.

Naast de lezing kun je ook inschrijven voor een proeverij van 4 winterbiertjes Vintage, Dust, Lucifer en Ferre met telkens een gepaste versnapering. Niemand zal honger of dorst lijden. Originele bieren voor de feestdagen!

• Locatie: bibliotheek, zaal Lucifer, Karel van Manderstraat 26, 8760 Meulebeke • Organisator: bibliotheek i.s.m. Mulenbeca • Vooraf inschrijven via www.meulebeke.be of bibliotheek@ vondel.meulebeke.be
Lezing: 5 euro | Lezing en proeverij: 10 euro

Category: Activiteiten, Nieuwtjes, Zoeken en Vinden  Comments off

Erfgoeddag zondag 22 April 2018

DE SCHAT VAN MULENBECA, WAT HEEFT MEN WERKELIJK GEVONDEN OP DE HAANDEPUT (IN MEULEBEKE) ?

 

In 1971 knutselden enkele jongens op een woensdagnamiddag een 8mm filmpje in elkaar.  Het is een pracht van een nostalgisch tijdsdocument dat vandaag op Youtube circuleert onder de titel ‘de schat van Mulenbeca’ https://www.youtube.com/watch?v=_CeElH-s8KU

FLYER De SCHAT van Mulenbeca

Jongensdromen die 45 jaar werkelijkheid werden ?

 

In het najaar 2015 en voorjaar 2016 gebeurden op het 17 hectare aan te leggen bedrijventerrein Haandeput archeologische prospecties.  Een routinematige verplichting opgelegd aan de projectontwikkelaar WVI (West-Vlaamse Intercommunale).  De Haandeput is te Meulebeke gelegen nabij de Tieltstraat en Marialoopsesteenweg.

Tot verbazing werd dan toch wel wat ontdekt : sporen die de archeologen dateren uit de Late IJzertijd en Romeinse periode, samen met rijke aanwijzingen van landbouwactiviteiten uit de volle en late Middeleeuwen;  men relatieve zekerheid kan men de Middeleeuwse occupatie van het gebied dateren in de 13e eeuw.  Over een lengte van bijna 50 meter werd een wegtracé blootgelegd waar men …  de karresporen nog kon ontwaren !  Het eindrapport is nog niet afgerond en houdt wellicht nog een aantal verrassingen in petto.

Het werd geen overvloedige oogst aan spectaculaire relicten, maar de vondsten zijn voor de wijde omgeving uniek en geven voor het eerst een beeld van een nederzetting, waarover geen enkele schriftelijke bron maar ooit iets kan vertellen.  Een Romeinse grafurne is een van de topstukken

Voor Meulebeke meer dan de moeite.  De Vlaamse regelging legt trouwens aan projectontwikkelaars de voorwaarde op om archeologische prospecties uit te voeren van zodra de aan te snijden terreinen een bepaalde oppervlakte overschrijden.  De laatste steen is hier en elders nog niet naar boven gebracht.

Heemkring Mulenbeca vond het in elk geval meer dan de moeite waard om de resultaten van dit grondig en wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek te ontsluiten.

Op zondag 22 april vindt overal in Vlaanderen Erfgoeddag plaats.  Publiekswerking rond archeologie verdient aandacht.

Het laagdrempelig programma is gratis met een mix van aantrekkelijke ingrediënten.

  • Om 10 uur. Raadszaal Gemeentehuis, Markt 1, Meulebeke : wat heeft men nu werkelijk gevonden in de Haandeput  ? Archeologen vertellen hun verhaal.  Willems Hantson (V.O.B.o.W.) geeft een schets van de huidige stand van zaken op vlak van archeologie in de Mandelvallei;  Emmy Nijssen, archeologe verbonden aan ABO, die de prospecties uitvoerde, werpt haar licht op de vondsten van de Haandeput.
  • Opening van de tentoonstelling ‘de schat van Mulenbeca’, waarbij naast relicten uit Meulebeke, eveneens relicten te zien zijn uit de wijde omgeving, samen met een virtuele landschapsverkenning om en rond Meulebeke. De expo is die dag doorlopend toegankelijk.
  • In de namiddag start om 13.30 u en 16 u landschapsverkenning om en rond Meulebeke, onder leiding van streekgids Geert Storme. Inschrijven sterk aanbevolen want de plaatsen zijn beperkt :  mulenbeca@gmail.com   Deelname is gratis.
  • In de namiddag zal vanaf 14 uur de ‘living history’ groep Deuoxtonion http://www.deuoxtonion.be/  demonstraties geven in het Park (achter het Gemeentehuis) en ons terugvoeren naar de Keltische tijd.  Sfeer verzekerd !

 

De organisatie is in handen van heemkring Mulenbeca, met steun van de gemeente Meulebeke en stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart, V.O.B.o.W. en ABO.

 

Het uitgevoerde archeologische onderzoek heeft toegelaten inzicht te verwerven in de occupatiegeschiedenis van de terreinen ter hoogte van de Marialoopsteenweg en de Tieltstraat. 

Landschappelijk bleek de aanwezigheid van een licht verheven zandige microrug en de oostelijke daarvan gelegen alluviale vallei van de huidige Haandeput bepalend voor, in eerste instantie de inplanting van nederzettingssporen vanaf de late ijzertijd/inheems-Romeinse periode en vervolgens landinrichting in de volle en late middeleeuwen. 

Wat de archeologische sporen betreffen zijn  er duidelijke aanwijzingen om te stellen dat er zich op de microrug zelf (nu ter hoogte van de huidige Tieltstraat) ook bewoningssporen bevonden uit de late IJzertijd en/of inheems-Romeinse. Hierop wijzen een tweetal greppelsegmenten in het  uiterst zuidwestelijke areaal van het onderzoeksgebied en een aantal losse aardewerkvondsten in de westelijke depressie langsheen de zandige rug. Tot die periode behoren ook de drie onderzochte brandrestengraven gesitueerd in het oostelijke en zuidelijke areaal van het onderzoeksgebied. 

Uit de bodemkundige analyse bleek overigens ook heel duidelijk dat de microrug door recente antropogene invloeden (diepploegen) intens werd afgevlakt, met alle nadelige gevolgen voor de bewaringsgraad van het archeologische erfgoed. 

Onmiddellijk ter hoogte van de oostelijke flank van de microrug en de lagergelegen alluviale vallei  ter hoogte van de huidige Haandeput-depressie wijst een uitgestrekt areaal met diverse geconcentreerde vol- en laatmiddeleeuwse sporen zoals greppelstructuren en kuilen op duidelijke landinname. Duidelijke bewoningssporen werden echter niet aangetroffen en is dan ook het gevolg van de intensieve landbouwbewerkingen binnen het plangebied. Aan de hand van de aangetroffen archaeologica (gebruiksaardewerk) kan de occupatie gedateerd worden in de loop van de 13de eeuw.

 

Category: Activiteiten, Nieuwtjes, Zoeken en Vinden  Comments off

(On)gelooflijke straffe vertelsels Nacht van de geschiedenis 2018

(On)gelooflijke straffe vertelsels – dinsdagavond 20 maart 2018
19.30 u hoeve Vincent (chirolokaal Krekelstraat)

Davidsfonds Meulebeke en heemkring Mulenbeca landen met deze editie nabij een nog altijd levende devotieplek in het dorp: de kapel van Bijstand. Wij beleven drie verhalen op drie plaatsen in de buurt van de kapel, die ons door tijd en ruimte voeren. Renata Bruggeman, vertelster, heks, natuur-en bosgids zal rond deze aloude bedevaartskapel wijzen naar de grote verbondenheid van mensen met natuur, geloof, bijgeloof en hekserij. Antoon Naert, als geschoold historicus, gepassioneerd door de vele West-Vlaamse volksverhalen, zal straffe vertelsels brengen die tot het begin van vorige eeuw nog overal te lande levendig gekend en doorverteld werden.

Straffe gebeurtenissen ook uit Meulebeke. Jozef Claerhout, pastoor op rust, blikt terug op voorbije decennia geloof en ongeloof, maar kijkt vooral hoopvol naar een toekomst van verbondenheid. Natuurlijk eindigen wij terug samen en proeven we met veel geloof het bierbrouwsel dat ons eeuwige jeugd zal geven en genieten we nog van een aloude heksenverbranding. (Voordeelkaart Davidsfonds Meulebeke 5 euro; telkens drankje inbegrepen).

 

De folder kan je hier downloaden affiche nacht van de geschiedenis 2018 A3

Category: Activiteiten, Nieuwtjes  Comments off

Luchtoorlog boven West-Vlaanderen

Bibliotheek Vondel en Mulenbeca nodigen hun wintergast uit
BERNARD DENECKERE WOI-specialist, luchtoorlog boven België

wanneer: zondag 10 december
Start: 10 uur
Waar: leeszaal Lucifer, bibliotheek, Karel van Mandersstraat 26, Meulebeke (parking achteraan OC Vondel)

Ondanks dat de luchtvaart nog in zijn kinderschoenen stond werden in de eerste wereldoorlog al vroeg vele vliegtuigen ingezet voor spionage en verkenningsopdrachten boven het IJzerfront. Later werden er ook bombardementen mee uitgevoerd. Bommen werden toen gewoon met de hand uit het vliegtuig gegooid.
In zowel het bezette als onbezette gedeelte van West-Vlaanderen werden tientallen vliegveldjes aangelegd. Ze kenden vaak een bewogen geschiedenis.
De maneuvers in de lucht waren voor de bevolking vaak de enige concrete waarnemingen van echte en spectaculaire gevechten van zowel Duitse als geallieerde waaghalzen. Tot vandaag blijven deze ‘riddergevechten’ dit tot de verbeelding spreken.

Tijdens de lezing gaat Bernard Deneckere ook iets dieper in op de luchtactiviteit en de vliegveldjes die er waren in Meulebeke.

Niet te missen voor de liefhebber van de luchtvaart, van WOI en ook voor wie gewoon van spannende verhalen houdt.

Inkom: € 5, aperitief inbegrepen.
in samenwerking met de Bib Meulebeke

Alle info op deze link luchtoorlog-boven-west-vlaanderen

Category: Activiteiten  Comments off

Nacht van de geschiedenis 21 maart : Straffe muziekvertelsels

Nacht van de geschiedenis Meulebeke

STRAFFE MUZIEKVERTELSELS
Marialoop, Dinsdagavond 21 maart om 19.30 u.
Een kleine wandeling met grote verhalen rond muziek
Start – om 19.30 u in Marialoopschool (Marialoopsesteenweg)
Te beleven in school, kapel en kerk …

–          De straffe mirakelvertelsels van pastoor Mijs
–          De geweigerde muzikanten !
–          Het kermisorgel, zien, draaien en horen
–          Volksdansen-en muziek zoals je nog nooit zag, hoorde of deed
–          Het historisch orgel Lovaert
–          Koormuziek door de eeuwen heen

Een organisatie van Davidsfonds Meuiebeke en heemkring Mulenbeca

De folder kan je hier downloaden straffe-muziekvertelsels en affiche-meulebeke-2017
m.m.v. de harmonie Vreugd in Deugd, koor Crescendo, volksdansgroep die Rooselaer (Oostrozebeke), Peter Devos (orgelist), Filip Vanderbeke (acteur), Kurt Dejonghe (aan het kermisorgel).

Leden DF met voordeelkaart 5 euro/DF leden 8 euro/anderen 12 euro.

Inschrijvingen : www.meulebeke.davidsfonds.be of (051) 48.52-79 of declerck.filip@skynet.be of frank develtere (0478) 67 24 50
Een belevenis die je opnieuw niet kunt missen !

Category: Activiteiten  Comments off

Vrouwen in de Middeleeuwen zon. 11 december 2016

ANDREA BARDYN

Zondag 11 december

Om 10.30 u
Leeszaal Lucifer
bibliotheek Meulebeke, Karel van Mandersstraat 26
inkom 3 euro
parkeergelegenheid O.C. Vondel, via Dwarsstraat

Deze jonge doctor in de middeleeuwse geschiedenis neemt ons meer naar de late middeleeuwen voor een nieuwe blik op de positie van vrouwen in de Nederlanden.  Voor een verlichte kijk op de “duistere’ middeleeuwen en verassende antwoorden : afspraak in Lucifer, Karel van Mandersstraat 26, Meulebeke op zondag 11 december om 10.30 u.

Isabelle Machefoing en Jean de Monferrant, heer van Bosterhout en Dierdonk te Meulebeke.  In Brugge, hun verblijfplaats, voeren zij omstreeks 1454-55 correspondentie met twee eminente  tijdgenoten.  ‘Les Douze Dames de Rhétorique’ ontstaat uit deze briefwisseling.  Twaalf vrouwen die deugden en ondeugden symboliseren. Dit literairwerk behoort tot de top ook al omdat de miniaturen uit dit manuscript vandaag nog altijd als illustraties blijven circuleren.

Isabelle en Jean de Monferrant ontvangen te Brugge een brief van een bode.  Isabelle Machefoing, een vrouw in het hart van het Bourgondisch hof kent een meer dan bewogen leven.  Haar zoon Jean, hoogbaljuw van Tielt,  bezwijkt na een tweegevecht en werd ooit begraven in de Sint Amanduskerk van Meulebeke.

download hier de folder : VROUWEN IN DE MIDDELEEUWEN

Category: Activiteiten  Comments off

Meulebeke aan de Leie Zaterdagnamiddag 10 Sept. 2016

Op zaterdagnamiddag 10 september bieden wij jullie een verrassende doortocht langs (een deel van) de Leieboorden.   Een pak boeiende verhalen  en fijne cultuur vallen er nog te ontdekken op amper enkele tientallen kilometers van huis.

Voor het licht verteerbaar programma tekenen o.a. Carlos Devos, Inez Demarrez en Frank Develtere.    Een namiddag om te genieten, te ontdekken en te beleven  !

Download hier de folder Meulebeke langs de Leieboorden

Wij hebben ditmaal (opnieuw) gekozen voor het gezamenlijk vervoer en beperken onze inschrijvingen tot maximum 25 personen.  Wil je erbij zijn, aarzel dus niet om een seintje te geven.  Voor bus, museumbezoek, gidsbeurt en traktaat  vragen wij 20 euro per persoon.


Wij starten om 13 uur aan de Ter Borchtlaan te Meulebeke, nabij de brug die leidt naar het zwembad.  De wagen kun je er gemakkelijk kwijt.

– In Machelen-aan-de-Leie bezoek aan het Raveelmuseum, historica Freya Malfait weet als geen ander te vertellen over het werk van Roger Raveel en zijn betekenis – het museum is een ontwerp van Stéphane Beel en op zich reeds meer dan een bezoek waard

Vergeten en verloren : de Franse militaire begraafplaats vertelt het verhaal van oktober 1918 (Frank Develtere)

Harelbeke – vertrouwde stek van de familie de Beer met de oude collegiale kerk als (hun) hoogtepunt ! (Carlos Devos)

– Nog even napraten in het stadscafee den Duc

Omstreeks 18.30 u terug in de Berengemeente

Je inschrijving is pas definitief als wij de storting hebben ontvangen op het rekeningnummer
BE98 8601 1000 9193 van Heemkring Mulenbeca, p/a Statiestraat 41,  8760 Meulebeke.

Info
Frank Develtere,  Meentakstraat 8, 8760 Meulebeke.  frank.develtere@gmail.com (0478) 67 24 50.

Category: Activiteiten  Comments off

Meulebekenaar in het hart van de Belgische revolutie

Winteractiviteit – zondag 13 december – Joseph .F. Toussaint – Meulebekenaar in het hart van de Belgische revolutie

Category: Activiteiten  Comments off

Nieuw leven in de brouwerij – De passie van de brouwer

Op zondag 13 september (Open Monumentendag) en zondag 20 september (kermiszondag Meulebeke) blaast onze heemkring NIEUW LEVEN IN DE BROUWERIJ …  VONDEL.

Een boeiend en gevarieerd programma waarbij wij uitzonderlijk hebben kunnen putten uit ongekend en compleet vergeten materiaal over de BROUWERIJ VONDEL.  Deze mooie kennis willen wij graag met de ganse gemeenschap delen.

….  Workshops die je laten proeven, een ruime expo, voorstellingen, gidsbeurten (ook naar plaatsen waar men soms nimmer komt) en een apart ‘Meulebeeks’ biertje zijn de ingrediënten.  Je vindt hier onze affiche en hier de cover

Een mooi geïllustreerd en inhoudelijk rijk boekwerk (zeldzame foto’s !) – ‘De passie van de brouwer. De geschiedenis van de brouwerij Vondel – moet onze kennis over dit icoon verder levend houden .  Meer dan lokale streekgeschiedenis (want Vondel had haar actieradius in West-en Oost-Vlaanderen !) en een must voor elke (bier)liefhebber (160 pagina’s, slechts 15 euro, te verkrijgen op de expodagen; het boek is nadien verkrijgbaar na overschrijving op het rekeningnummer BE98 8601 1000 9193 + 4,50 euro verzendingskosten). De cover vind je in bijlage.

Met onze heemkring komen wij samen op maandagavond 24 augustus …   (19u30) in… OC Vondel (ingang zaaltje Lucifer (BIB), Karel van Mandersstraat 26, Meulebeke).

Category: Activiteiten  Comments off

Oorlogsdagboeken in Vlaanderen tijdens WO I

Zondagvoormiddag 7 december om 10 uur
Bibliotheek O.C. Vondel, zaaltje Lucifer

Karel van Mandersstraat 26 Meulebeke (parking achterkant)
Inkom: 5 euro (drankje inbegrepen)
Organisatie: Heemkring Mulenbeca en bib Meulebeke

Brochure : Oorlogsdagen

Auteur en historicus Peter Serrien grasduint in meer dan 30 Vlaamse dagboeken uit de
Eerste Wereldoorlog. Sommige zijn nu pas boven water gekomen. De getuigenissen van toen
spreken nog altijd aan. De jonge Meulebekenaar Gustave Vuylsteke (1900-1996) hield ruim
vier jaar nauwgezet en clandestien zijn dagboek bij. Het blijft een onschatbare bron voor
Meulebeke en bezet Midden West-Vlaanderen

Category: Activiteiten  Comments off