Archive for the Category »Activiteiten «

Erfgoeddag 21 april 2013 : Terug naar school

STOP DE TIJD Erfgoeddag zondag 21 april 2013 van 13u30 tot 18u
Terug naar school Onderwijs in MEULEBEKE in de jaren ‘30, ‘40 en ‘50

Een griffel en een lei, een pen die genadeloos vlekken maakte, een schriftje voor schoonschrij- ven.  Veel meer hadden de kinderen vroeger niet toen ze op de lagere schoolbanken zaten.  Men ging te voet naar school: vaak langs een kilome- terlange zandweg, met een kiel aan, op kloefen en met een keteltje eten voor ’s middags… Op zondag 21 april beleven we opnieuw de schooltijd uit die jaren met een fiets- en autotocht.

Folder : Erfgoeddag 2013 Meulebeke

Folder : Nationaal Erfgoeddag 2013

Medewerkers Erfgoeddag Meulebeke: cultuurdienst, sportdienst, Heemkundige kring Mulenbeca, project ‘Kinderen van toen… senioren van nu’, alle Meulebeekse scholen, WZC Ter Deeve en WZC Sint Vincentius, Inez Demarrez, FARO

Category: Activiteiten  Comments off

Nacht van de geschiedenis 2013

Op dinsdagavond 19 maart 2013 nam het Davidsfonds Meulebeke, samen met heemkring Mulenbeca voor de derde keer deel aan de Nacht van de Geschiedenis. Met deze editie werd “het ambacht” in de kijker gezet. “Straffe vertelsels van de stielman” kon in Meulebeke meer dan 130 deelnemers bekoren. De bakkerij Guy Seys (Goethalsplaats) werd bezocht (Guy Seys en Carlo Vanhaeverbeke (Marialoop)). Buurman en meester-kleermaker Godfreied Vuylsteke zette eveneens zijn deuren open. ‘Meneer doktoor’ Hubert Vanlangenhove (Nieuwstraat) vertelde honderduit over zijn stiel. In de loods van Joost Delaere (Abeeldreef) besloeg smid Dominique Allegaert (Ruiselede) het paard zoals het eeuwenlang gedaan werd. Een geslaagde en fel gesmaakte avond, die eindigde in O.C. Vondel en tot de nacht doorging … Tot volgend jaar !

Foto kan je hier vinden.

of via het Davidfonds ( facebook of flickr )

Category: Activiteiten  Comments off

De Dierdonckhoeve 9 december 2012

EEN SCHAT AAN ERFGOED

De_Dierdonckhoeve
Mulenbeca – winteractiviteit zon NM 9 dec. om 14u30

Zondag 9 december – 14u30
Pittemstraat nr. 85 (zijweg, richting
Zeerhoofdkapelletje. Parking voorzien)
Heemkring Mulenbeca organiseert een
boeiend bezoek aan de aloude hoeve
Dierdonk, met wortels tot de 14e eeuw,
maar tot vandaag een dynamisch
landbouwbedrijf. Je ontdekt een stuk
landbouwgeschiedenis met een vleugje
nostalgie, maar evenzeer een
ontmoeting met de 21ste eeuw.
Gidsbeurten, beelden en een vergeten
filmpje uit de jaren 1950. Een
verwarmend drankje en hartelijke
ontmoeting.
Bijdrage in de kosten : 2 euro
Wij vragen op voorhand in te schrijven.
Een mailtje volstaat. Geef uw keuze
van startmoment op. Let op !
inschrijving is definitief na betaling bij
een bestuurslid of op rekeningnummer
860-1100091-93 van Heemkring
Mulenbeca.
Inschrijvingen beperkt tot 40 personen
Frank Develtere, Meentakstraat 8, 8760
Meulebeke. frank.develtere@fulladsl.be.
(0478) 67 24 50.
Albert Vergote, Oude Gentstraat 17, 8760
Meulebeke. albertvergote@skynet.be
(0479) 73 33 34

Category: Activiteiten, Bronnen  Comments off

Open monumentendag naklanken 2012

Welkom in de kerk van Marialoop. Deze parochiekerk bezit een schat aan geschiedenis en kunst.
Het oude Lovaertorgel is een miskend pronkstuk.
Wij zetten eveneens de spots op Arthur D’haveloose (° Tielt 1887- Groot Bijgaarden 1972), gevierd componist, orgelist en hoofdonderwijzer aan de St. Amandusschool te Meulebeke.
Kerk van Marialoop – de droom van een gemeenschap …

De minimusical gebracht door leerlingen en directeur van de Marialoopschool te Meulebeke kunt u hier bekijken
Deel 1
Deel 2

De parochiekerk van Sint Leo en O.L.Vrouw bezoeking werd gebouwd in 1837-1838. Marialoop zelf kreeg haar bestaan als parochie in 1839. Het was een verlangen van de lokale gemeenschap om een eigen parochie te krijgen.

E.H. Leo Dujardin (1788-1846) kreeg de zegen van bisschop Boussen om het voortouw te nemen in deze ambitie. Hij trok op bedeltocht, sprak notabelen aan en wist voldoende middelen te verwerven en mensen rond zich bijeen te brengen om de bouw van kerk en pastorij te starten. In 1838 wordt de kerk geconsacreerd. Pas omstreeks 1845 zal de kerk een toren krijgen.
Een kijkje buiten de kerk

Bemerk buiten de kerk de twee marmeren gedenkstenen, die herinneren aan de oudste geschiedenis van de kerk. Op 11 april 1837, net 175 jaar geleden, werd de eerste steen gelegd door bisschop Boussen (opschrift in het Latijn). In 1844 overlijdt Leo Dujardin (opschrift in het Vlaams).

In het bovenlicht van het hoofdportaal bemerkt men het wapenschild van bisschop Boussen. Het stelt de goede herder voor.
Links en rechts van de ingang bevindt zich telkens een lege nis. Ooit was het de bedoeling om hier beelden te plaatsen, wellicht van de beide patroonheiligen van de kerk.
Kunst in de kerk

De kerk is gebouwd in neoklassieke stijl. Met deze stijl grijpt men terug naar vooral de Griekse en Romeinse Oudheid. Dit merkt men in de vele stijlelementen in en buiten de kerk. Het gebouw noemt men eveneens ‘pseudobasilicaal’, met als typisch kenmerk dat de hoofdbeuk en de twee lagere zijbeuken zich onder één dak bevinden.
De eenvoudige preek-en biechtstoelen zijn reeds geleverd en geplaatst omstreeks 1838. De vloer van blauwarduinen plaveien, afgewisseld met marmeren vloertegels, is eveneens authentiek. Een boerenwerkman moest drie dagen arbeid leveren voor de kostprijs van één marmeren tegel !
De kerk baadt in een mooi licht. De brandglazen in de zijbeuken dateren uit 1931 en vermelden de schenkers. De gekleurde brandramen in het hoofdkoor dateren uit het begin van de 20ste eeuw. De blikvangers van het gebouw zijn het hoofdkoor, de zijaltaren en het orgel.
Het hoofdkoor en apsis

Het imposant fresco, de Emmaüsgangers ( 3 m x 3,30 m), geschilderd door Désiré Mergaert ( 1829-1890) trekt onmiddellijk de aandacht. Dit jeugdwerk moeten wij verbeelden in een andere opstelling. Links en rechts was dit schilderij geflankeerd door afbeeldingen van de H. Maagd en H. Leo I, paus. De vakverdeling in de koepel van het apsis (op het einde van het hoogkoor) werd eveneens beschilderd. Wij mogen vermoeden dat de kerk en pilaren in de 19e eeuw een rijkere kleurtoets hadden dan vandaag.
Het hoofdaltaar zelf werd geplaatst in 1939. De communiebank uit 1838 in Empirestijl verdween nadat de kerk ingericht werd volgens de richtlijnen van Vaticanum II (1963-1965).
De zijaltaren

De altaren zijn uitgevoerd in eikenhout in een gemengde stijl, waarbij klassieke elementen verwerkt zijn in een (neo) barok kader. De altaarsteen van het rechter zijaltaar vermeldt 1876. Doch een exacte datering hebben wij niet. Wij hebben eveneens geen zekerheid over de kunstenaar die deze altaren uitvoerde.
Het linker zijaltaar (noord) verbeeldt de bezoeking van O.L.Vrouw aan haar nicht Elisabeth. Bemerk op het tabernakeldeurtje het lam van de Apocalyps en de hartsymbolen van Jezus en Maria op de altaartafel. Twee engelen zijn in aanbidding.
Het rechter zijaltaar (zuid) geeft een voorstelling van de ontmoeting van Jezus, afgebeeld als het H. Hart en de Franse mystica Maria Margaretha Alacoque (1647-1690). Deze kloosterzuster had in visioenen een ontmoeting met de Christus. Zij lag aan de basis van de eeuwenlange verering van het H. Hart van Jezus. In het fronton van het altaar bemerkt men het oog Gods. Op de tabernakeldeur ziet men de hostiedragende kelk en op de altaartafel werd het symbool van het H.Hart gesculpteerd.
Het orgel Lovaert

Leo Lovaert uit Nevele (O-VL) (1802-1872) krijgt opdracht om het orgel te bouwen van Amandus Loncke (1792-1846), die samen met zijn broer Leonard, molenaar is op de Herentmolen. Boven het klavier van het orgel is in het Latijn op twee eikenhouten panelen een tekst aangebracht die de bouw van het orgel dateert in 1846 en Loncke als schenker aanduidt.
Leo Lovaert verwerft als orgelbouwer pas voluit erkenning vanaf de jaren 1970 en wordt door specialisten als ‘een grootheid op zich’ genoemd. Het orgel zelf werd herhaaldelijk bijgewerkt zodat het een deel van haar oorspronkelijke ziel verloor. Een deskundige restauratie kan dit historisch pronkstuk in ere herstellen.
Bemerk de kunstige balustrade van het doksaal. De instrumenten staan in harmonie !

Category: Activiteiten  Comments off

Open Monumentendag 2012

Op 9 september 2012 neemt heemkring Mulenbeca van de derde keer deel aan Open Monumentendag. De nationale organisatie koos dit jaar als thema ‘muziek, woord, beeld’.

Speelse en verrassende beelden’ in de kerk van Marialoop – focus op componist Arthur D’haveloose (1886-1972) en het orgel Lovaert (1846)

Flyer OMD 2012

De kerk van Marialoop is het decor voor ‘speelse muziek en verrassende beelden’. De focus wordt geplaatst op componist Arthur D’haveloose (1886-1972) en het historisch orgel Lovaert uit 1846. Maar er valt nog meer te ontdekken … Het interieur van de kerk wordt bepaald door o.a. twee unieke monumentale zijaltaren, die hun geheimen nog niet hebben prijs gegeven. Het fresco van Désiré Mergaert in het hoofdkoor is eveneens een intrigerende blikvanger…
Arthur D’haveloose, geboren te Tielt werd na de 1ste wereldoorlog schoolhoofd te Meulebeke. In deze periode schreef hij een aantal merkwaardige muziekstukken. De operette Violetta behoort tot zijn meest bekende en uitgevoerde werk. Het historisch orgel Lovaert is een miskend pronkstuk, waarvan in West-Vlaanderen slechts enkele exemplaren bewaard zijn gebleven.

Category: Activiteiten  Comments off

Verslag : Nacht van de geschiedenis 2012

Voor de 2e maal nam onze heemkring samen met Davidsfonds Meulebeke deel aan de Nacht van de Geschiedenis. Dit jaar thema ‘drank’. Ruim 130 deelnemers trokken vanuit de brouwerij Vondel (vandaag cultuurcentrum) naar vier locaties : kruidenheks Renata, brouwersgast Alfons Goderis, op zoek naar de slimste mens (over Meulebeekse cafés) en café chantant met Yves Bondue in ’t Oud Gemeentehuis. Een gesmaakte en geslaagde avond.

Via deze foto’s kan je de sfeer opsnuiven.

10° Nacht van de geschiedenis – Straffe verhalen aan den toog

Een gevarieerde wandeling en rond de voormalige brouwerij Vondel voert de deelnemers naar plaatsen waar drank, herberg en vertier nooit veraf zullen zijn. Gezond en straffe brouwsels van eigen bodem ! Een kruidenheks, café chantant, meneer Vandevondele, cafés in een congregatiekapel, dorst en honger …

Start O.C. Vondel, Karel van Mandersstraat 26, Meulebeke om 19.30 uur

Gelieve vooraf in te schrijven !

Deelnameprijs : € 6 – gratis voor DF-leden met abonnementskaart. Inschrijven voor 7 maart 2012 !

albertvergote@skynet.be
frank.develtere@fulladsl.be

Category: Activiteiten  Comments off

Erfgoedwandeling Tussen Pastorie en Wethuys zondag 11 dec

Tot diep in de 20ste eeuw werd het publieke leven in onze Vlaamse dorpen beheerst door burgemeester en pastoor.   In elke dorpskern vindt men de vele sporen van ‘kerk en staat’, vaak met een eeuwenlange geschiedenis. 

Onze erfgoedwandeling  zoekt de sporen van dit verleden in het centrum van Meulebeke.  Een bescheiden, maar verrassende  en geleide wandeling ,  een bezoek aan de St.  Amanduskerk, met een hartverwarmende afsluiter in het ‘Oud Gemeentehuis’.  

Zondagnamiddag 11 december 2011; twee startmomenten : 14u30 of 16 uur (max. 30 deelnemers). 
Deelname in de kosten  5 euro (drank en versnapering inbegrepen); 

 Start : onder de galerij Holdestraat (CM-kantoor).

Wij vragen op voorhand in te schrijven !  Een mailtje volstaat. Geef uw keuze van startmoment op.  Let op ! inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer 860-1100091-93 van Heemkring Mulenbeca.

 

Frank Develtere,  Meentakstraat 8, 8760 Meulebeke.  frank.develtere@fulladsl.be. (0478) 67 24 50.
Albert Vergote, Oude Gentstraat 17, 8760 Meulebeke. albertvergote@skynet.be (0479) 73 33 34.

Category: Activiteiten  Comments off

Zondag 11 Sept 2011 – Open Monumenten

10 uur – 18 uur
TOEGANG GRATIS
DE LAATSTE GETUIGEN …
STUKKEN WERELDOORLOG VOOR VOLGENDE GENERATIES. OPDAT HET NOOIT MEER ZOU GEBEUREN

beelden ! klank ! gidsbeurten ! proeverij !
Op zondag 11 september zet Open Monumentendag de spots op ‘conflict’.
Rond het voormalig stationsgebouwtje (1854-1855) groeide een levendig centrum met handel en vertier. Een boeiende omgeving met vele verhalen.
Na 150 jaar geeft het gebouwtje en de stationsbuurt haar geheimen prijs. De twee wereldoorlogen zijn er nog niet vergeten ! En wij klinken op de toekomst !!!
Organisatie : heemkring Mulenbeca – met dank aan de gemeente Meulebeke, N.S.B. Meulebeke , Jeugdhuis ’t Vraagteken, brouwerij Duvel-Moortgat en vele vrijwilligers

Category: Activiteiten  Comments off

Nacht van de geschiedenis 2012

Met Mulenbeca nemen we opnieuw deel aan de nacht van de geschiedenis 2012. Thema : BIER !
Alle suggesties zijn welkom.

Category: Activiteiten  Comments off