Author Archive

Meulebeke in Brugge

Meulebeke heeft een rijke geschiedenis.  Soms durven wij eraan twijfelen. Vandaag is er nauwelijks  een monument of een dorpsbeeld dat hieraan herinnert.  Het gras blijkt schijnbaar soms groener te zijn aan de overkant ?
In 2012 maakte de heemkring een uiterst interessante stadswandeling in Kortrijk.  Dit jaar is Brugge aan de beurt.   De stad heeft  een ongelooflijke geschiedenis en een onuitputtelijk aanbod aan monumenten, dat honderdduizenden toeristen, levensgenieters en geïnteresseerden aantrekt.
Opnieuw weten wij nu dat Meulebeke, hoe bescheiden ook, haar bijdrage heeft  geleverd aan het Unesco-erfgoed.  De intense wisselwerking stad en platteland was immers vitaal voor de groei van deze Middeleeuwse wereldstad.

De brochure Meulebeke in Brugge kan je hier raadplegen.

Category: Activiteiten, Bronnen, Zoeken en Vinden  Comments off

Openmonumenten dag 2013 ‘t Veld

Zondag 8 september 2013 – OPEN MONUMENTENDAG – HET BESTE VAN … om 10 uur;14 uur;16 uur.

Opnieuw neemt Heemkring Mulenbeca deel aan de 25ste editie, ditmaal in samenwerking met provincie West-Vlaanderen en Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart.

VAN NATURE EEN MONUMENT …

’t Veld is meer dan 44 hectare bomen, heide en vijvers. Dit provinciaal domein maakt deel uit van een ruimer en cultuurhistorisch waardevol gebied dat onvoldoende gekend en daarom vaak ook ondergewaardeerd.

Zondag 8 september vinden er drie gidsbeurten plaats : om 10 uur, 14 uur en 16 uur.  Verzamelen op de parking van het provinciaal domein.

De wandellus verlaat de vertrouwde paden en loopt ook naar de Meulebeekse Veldbossen, dank zij éénmalige en unieke doortocht via privé percelen.

Passeren o.a. de revue: galgen, verdwenen karpervijvers, een authentiek restant  wastinegebied, sporen van de aloude Brugse heirweg, speelse cabarets, een heus boswachtershuisje weggedoken in de Meulebeekse bossen,…

Gids: Frank Develtere (heemkring Mulenbeca)

Waar: Parking provinciaal domein ’t Veld, Bloemgatstraat in Meulebeke

Deelname is gratis, achteraf een drankje.

hier kan je de folder bekijken.

Meer informatie kun je vinden op onze Brochure OMD 2013.

Category: Activiteiten, Bronnen  Comments off

Erfgoeddag 21 april 2013 : Terug naar school

STOP DE TIJD Erfgoeddag zondag 21 april 2013 van 13u30 tot 18u
Terug naar school Onderwijs in MEULEBEKE in de jaren ‘30, ‘40 en ‘50

Een griffel en een lei, een pen die genadeloos vlekken maakte, een schriftje voor schoonschrij- ven.  Veel meer hadden de kinderen vroeger niet toen ze op de lagere schoolbanken zaten.  Men ging te voet naar school: vaak langs een kilome- terlange zandweg, met een kiel aan, op kloefen en met een keteltje eten voor ’s middags… Op zondag 21 april beleven we opnieuw de schooltijd uit die jaren met een fiets- en autotocht.

Folder : Erfgoeddag 2013 Meulebeke

Folder : Nationaal Erfgoeddag 2013

Medewerkers Erfgoeddag Meulebeke: cultuurdienst, sportdienst, Heemkundige kring Mulenbeca, project ‘Kinderen van toen… senioren van nu’, alle Meulebeekse scholen, WZC Ter Deeve en WZC Sint Vincentius, Inez Demarrez, FARO

Category: Activiteiten  Comments off

Nacht van de geschiedenis 2013

Op dinsdagavond 19 maart 2013 nam het Davidsfonds Meulebeke, samen met heemkring Mulenbeca voor de derde keer deel aan de Nacht van de Geschiedenis. Met deze editie werd “het ambacht” in de kijker gezet. “Straffe vertelsels van de stielman” kon in Meulebeke meer dan 130 deelnemers bekoren. De bakkerij Guy Seys (Goethalsplaats) werd bezocht (Guy Seys en Carlo Vanhaeverbeke (Marialoop)). Buurman en meester-kleermaker Godfreied Vuylsteke zette eveneens zijn deuren open. ‘Meneer doktoor’ Hubert Vanlangenhove (Nieuwstraat) vertelde honderduit over zijn stiel. In de loods van Joost Delaere (Abeeldreef) besloeg smid Dominique Allegaert (Ruiselede) het paard zoals het eeuwenlang gedaan werd. Een geslaagde en fel gesmaakte avond, die eindigde in O.C. Vondel en tot de nacht doorging … Tot volgend jaar !

Foto kan je hier vinden.

of via het Davidfonds ( facebook of flickr )

Category: Activiteiten  Comments off

De Dierdonckhoeve 9 december 2012

EEN SCHAT AAN ERFGOED

De_Dierdonckhoeve
Mulenbeca – winteractiviteit zon NM 9 dec. om 14u30

Zondag 9 december – 14u30
Pittemstraat nr. 85 (zijweg, richting
Zeerhoofdkapelletje. Parking voorzien)
Heemkring Mulenbeca organiseert een
boeiend bezoek aan de aloude hoeve
Dierdonk, met wortels tot de 14e eeuw,
maar tot vandaag een dynamisch
landbouwbedrijf. Je ontdekt een stuk
landbouwgeschiedenis met een vleugje
nostalgie, maar evenzeer een
ontmoeting met de 21ste eeuw.
Gidsbeurten, beelden en een vergeten
filmpje uit de jaren 1950. Een
verwarmend drankje en hartelijke
ontmoeting.
Bijdrage in de kosten : 2 euro
Wij vragen op voorhand in te schrijven.
Een mailtje volstaat. Geef uw keuze
van startmoment op. Let op !
inschrijving is definitief na betaling bij
een bestuurslid of op rekeningnummer
860-1100091-93 van Heemkring
Mulenbeca.
Inschrijvingen beperkt tot 40 personen
Frank Develtere, Meentakstraat 8, 8760
Meulebeke. frank.develtere@fulladsl.be.
(0478) 67 24 50.
Albert Vergote, Oude Gentstraat 17, 8760
Meulebeke. albertvergote@skynet.be
(0479) 73 33 34

Category: Activiteiten, Bronnen  Comments off

Vertelavond over “De Grooten Oorlog” door Wim Vancoillie

Wim Vancoillie
vertelt over slagveldarcheologie en gidst u door de slagvelden van
Ieper, Somme, Vimy, Verdun…

Vrijdag 19 oktober 2012 om 19u30
RVT St. Vincentius
Bonestraat 17, 8760 Meulebeke
Vooraf inschrijving bij RVT (051/48.81.72)
of Wim Vancoillie(051/48.52.00 – 0477/33.90.32)
Prijs: € 3,00 (opbrengst t.v.v. RVT St. Vincentius)

Category: Bronnen, Nieuwtjes, Zoeken en Vinden  Comments off

Petrus van Oosthuyse

In de bosrijke heuvels rond Utrecht in het dorpje Driebergen-Rijsenburg. Hier vinden we het levenswerk van de Meulebekenaar Petrus Judocus van Oosthuyse (1763-1816). Uitgeweken naar Den Haag werd deze knopenfabrikant en vriend van Napoleon groot leverancier van uniformen en schoeisel voor de legertroepen. Hij inviteerde Vlaamse werknemers naar de regio Rijsenburg, waar hij woningen en werkplaatsen voor hen bouwde. Middenin dit protestants gebied bouwde deze kapitaalkrachtige industrieel de St.Petrus Bandenkerk als katholieke enclave en kocht er het kasteel (Sparrendaal) inclusief adeltitel en werd er burgemeester. Heel veel is er overgebleven van zijn levenswerk. Uitzonderlijk voor ons als streekgenoot van van Oosthuyse kunnen we zelfs binnen in zijn kerk. Een ontdekking, met de plaatselijke gids Ir.René Smoren-burg !

Category: Personen  Comments off

Arthur D’haveloose

Arthur D’haveloose (1887-1972)
D’haveloose is geboren te Tielt in 1887 en wordt in 1920 onderwijzer te Meulebeke,
waar hij vanaf 1932 directeur is van de St.- Amandusschool. In 1945 vertrekt hij
met zijn gezin naar Schaarbeek. Hij is titelvoerend organist van de St. –
Vincentiuskerk te Evere en bespeelt eveneens orgels te Brussel en Schaarbeek.
Arthur D’haveloose verwerft bekendheid als componist met zijn operette Violetta
(1926-1927), een werk dat 83 keer uitvoering krijgt, met als hoogtepunt een
uitzending op de radio in 1929. Daarnaast schreef hij verschillende religieuze
werken (w.o. ‘Missa in honorem Sancti Amandi’) en werken voor kinderkoren (w.o.
‘Dokter Langbaard’).
De Meulebeekse harmonie Vreugd in Deugd, samen met het koor Amuzang uit
Tielt, speelt stukken uit de ‘Missa in honorem Sancti Amandi’ tijdens de
eucharistieviering van zondag 9 september.
De basisschool van Marialoop voert in de namiddag enkele tafereeltjes uit rond het
sprookje van dokter Langbaard. De harmonie Vreugd in Deugd begeleidt de
kinderen tijdens de uitvoering.

Category: Personen  Comments off

Open monumentendag naklanken 2012

Welkom in de kerk van Marialoop. Deze parochiekerk bezit een schat aan geschiedenis en kunst.
Het oude Lovaertorgel is een miskend pronkstuk.
Wij zetten eveneens de spots op Arthur D’haveloose (° Tielt 1887- Groot Bijgaarden 1972), gevierd componist, orgelist en hoofdonderwijzer aan de St. Amandusschool te Meulebeke.
Kerk van Marialoop – de droom van een gemeenschap …

De minimusical gebracht door leerlingen en directeur van de Marialoopschool te Meulebeke kunt u hier bekijken
Deel 1
Deel 2

De parochiekerk van Sint Leo en O.L.Vrouw bezoeking werd gebouwd in 1837-1838. Marialoop zelf kreeg haar bestaan als parochie in 1839. Het was een verlangen van de lokale gemeenschap om een eigen parochie te krijgen.

E.H. Leo Dujardin (1788-1846) kreeg de zegen van bisschop Boussen om het voortouw te nemen in deze ambitie. Hij trok op bedeltocht, sprak notabelen aan en wist voldoende middelen te verwerven en mensen rond zich bijeen te brengen om de bouw van kerk en pastorij te starten. In 1838 wordt de kerk geconsacreerd. Pas omstreeks 1845 zal de kerk een toren krijgen.
Een kijkje buiten de kerk

Bemerk buiten de kerk de twee marmeren gedenkstenen, die herinneren aan de oudste geschiedenis van de kerk. Op 11 april 1837, net 175 jaar geleden, werd de eerste steen gelegd door bisschop Boussen (opschrift in het Latijn). In 1844 overlijdt Leo Dujardin (opschrift in het Vlaams).

In het bovenlicht van het hoofdportaal bemerkt men het wapenschild van bisschop Boussen. Het stelt de goede herder voor.
Links en rechts van de ingang bevindt zich telkens een lege nis. Ooit was het de bedoeling om hier beelden te plaatsen, wellicht van de beide patroonheiligen van de kerk.
Kunst in de kerk

De kerk is gebouwd in neoklassieke stijl. Met deze stijl grijpt men terug naar vooral de Griekse en Romeinse Oudheid. Dit merkt men in de vele stijlelementen in en buiten de kerk. Het gebouw noemt men eveneens ‘pseudobasilicaal’, met als typisch kenmerk dat de hoofdbeuk en de twee lagere zijbeuken zich onder één dak bevinden.
De eenvoudige preek-en biechtstoelen zijn reeds geleverd en geplaatst omstreeks 1838. De vloer van blauwarduinen plaveien, afgewisseld met marmeren vloertegels, is eveneens authentiek. Een boerenwerkman moest drie dagen arbeid leveren voor de kostprijs van één marmeren tegel !
De kerk baadt in een mooi licht. De brandglazen in de zijbeuken dateren uit 1931 en vermelden de schenkers. De gekleurde brandramen in het hoofdkoor dateren uit het begin van de 20ste eeuw. De blikvangers van het gebouw zijn het hoofdkoor, de zijaltaren en het orgel.
Het hoofdkoor en apsis

Het imposant fresco, de Emmaüsgangers ( 3 m x 3,30 m), geschilderd door Désiré Mergaert ( 1829-1890) trekt onmiddellijk de aandacht. Dit jeugdwerk moeten wij verbeelden in een andere opstelling. Links en rechts was dit schilderij geflankeerd door afbeeldingen van de H. Maagd en H. Leo I, paus. De vakverdeling in de koepel van het apsis (op het einde van het hoogkoor) werd eveneens beschilderd. Wij mogen vermoeden dat de kerk en pilaren in de 19e eeuw een rijkere kleurtoets hadden dan vandaag.
Het hoofdaltaar zelf werd geplaatst in 1939. De communiebank uit 1838 in Empirestijl verdween nadat de kerk ingericht werd volgens de richtlijnen van Vaticanum II (1963-1965).
De zijaltaren

De altaren zijn uitgevoerd in eikenhout in een gemengde stijl, waarbij klassieke elementen verwerkt zijn in een (neo) barok kader. De altaarsteen van het rechter zijaltaar vermeldt 1876. Doch een exacte datering hebben wij niet. Wij hebben eveneens geen zekerheid over de kunstenaar die deze altaren uitvoerde.
Het linker zijaltaar (noord) verbeeldt de bezoeking van O.L.Vrouw aan haar nicht Elisabeth. Bemerk op het tabernakeldeurtje het lam van de Apocalyps en de hartsymbolen van Jezus en Maria op de altaartafel. Twee engelen zijn in aanbidding.
Het rechter zijaltaar (zuid) geeft een voorstelling van de ontmoeting van Jezus, afgebeeld als het H. Hart en de Franse mystica Maria Margaretha Alacoque (1647-1690). Deze kloosterzuster had in visioenen een ontmoeting met de Christus. Zij lag aan de basis van de eeuwenlange verering van het H. Hart van Jezus. In het fronton van het altaar bemerkt men het oog Gods. Op de tabernakeldeur ziet men de hostiedragende kelk en op de altaartafel werd het symbool van het H.Hart gesculpteerd.
Het orgel Lovaert

Leo Lovaert uit Nevele (O-VL) (1802-1872) krijgt opdracht om het orgel te bouwen van Amandus Loncke (1792-1846), die samen met zijn broer Leonard, molenaar is op de Herentmolen. Boven het klavier van het orgel is in het Latijn op twee eikenhouten panelen een tekst aangebracht die de bouw van het orgel dateert in 1846 en Loncke als schenker aanduidt.
Leo Lovaert verwerft als orgelbouwer pas voluit erkenning vanaf de jaren 1970 en wordt door specialisten als ‘een grootheid op zich’ genoemd. Het orgel zelf werd herhaaldelijk bijgewerkt zodat het een deel van haar oorspronkelijke ziel verloor. Een deskundige restauratie kan dit historisch pronkstuk in ere herstellen.
Bemerk de kunstige balustrade van het doksaal. De instrumenten staan in harmonie !

Category: Activiteiten  Comments off

Open Monumentendag 2012

Op 9 september 2012 neemt heemkring Mulenbeca van de derde keer deel aan Open Monumentendag. De nationale organisatie koos dit jaar als thema ‘muziek, woord, beeld’.

Speelse en verrassende beelden’ in de kerk van Marialoop – focus op componist Arthur D’haveloose (1886-1972) en het orgel Lovaert (1846)

Flyer OMD 2012

De kerk van Marialoop is het decor voor ‘speelse muziek en verrassende beelden’. De focus wordt geplaatst op componist Arthur D’haveloose (1886-1972) en het historisch orgel Lovaert uit 1846. Maar er valt nog meer te ontdekken … Het interieur van de kerk wordt bepaald door o.a. twee unieke monumentale zijaltaren, die hun geheimen nog niet hebben prijs gegeven. Het fresco van Désiré Mergaert in het hoofdkoor is eveneens een intrigerende blikvanger…
Arthur D’haveloose, geboren te Tielt werd na de 1ste wereldoorlog schoolhoofd te Meulebeke. In deze periode schreef hij een aantal merkwaardige muziekstukken. De operette Violetta behoort tot zijn meest bekende en uitgevoerde werk. Het historisch orgel Lovaert is een miskend pronkstuk, waarvan in West-Vlaanderen slechts enkele exemplaren bewaard zijn gebleven.

Category: Activiteiten  Comments off